THE REFLECTION WEST LAKE

Tổng quan dự án

Tên dự án: The Reflection West Lake
Vị trí: phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
Quy mô dự án: 5.433m2
Mật độ xây dựng: 46%

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7