Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Ngoài việc xây dựng một kênh thông tin, tin tức một đơn vị phân phối uy tín trên thị trường. Thuviennhadat.com.vn còn mong muốn đóng góp cho xã hội qua nhiều các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa tiếng cười và hạnh phúc cho cộng động.

Hình ảnh hoạt động

hinh-anh-thien-nguyen-2023-premium4.jpg
Hoạt động thiện nguyên 2023
hinh-anh-thien-nguyen-2023-premium3.jpg
Hoạt động thiện nguyên 2023
hinh-anh-thien-nguyen-2023-premium2.jpg
Hoạt động thiện nguyên 2023
hinh-anh-thien-nguyen-2023-premium1.jpg
Hoạt động thiện nguyên 2023