Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ

Tổng quan dự án Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ 

Tên dự án: Meysenses Lucia Bay
Vị trí dự án: Nghi Yên & Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Chủ đầu tư: Tân Á Đại Thành (Meyland)
Đơn vị xây dựng: Unicons

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7