Dự án The Venice City Hậu Giang

Tổng quan dự án

Tên dự án: The Venice City
Vị trí:đường 19/8, Vị Tân, Vị Thanh, Hậu Giang
Quy mô:35ha
Số lượng sản phẩm:1.375 sản phẩm

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7