Review Cẩm Nang Kinh Tế Học

03/08/2023
Mục Lục
Mục Lục

Review Sách Cẩm Nang Kinh Tế Học

Review-Cam-Nang-Kinh-Te-Hoc-min

Giới thiệu

Sách Cẩm Nang Kinh Tế Học là một tác phẩm về kinh tế học của tác giả Ha Joon Chang, được xuất bản vào năm 2014. Đây là cuốn sách giúp người đọc có thể hiểu các khái niệm về kinh tế một cách đơn giản. Với tư duy phản truyền thống, Ha-Joon Chang đưa ra các quan điểm đa dạng và nhấn mạnh vai trò của kinh tế trong cuộc sống của chúng ta.

Nội dung

Cuốn sách được chia thành các phần chính để giới thiệu đến người đọc các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực kinh tế. Tác giả chia sẽ về những điều cơ bản nhất về kinh tế, và vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tến, cho đến các nguyên tắc và thuyết kinh tế phổ biến như Chủ nghĩa Tư bản hay Chủ nghĩa Marx.

Tác giả cho đọc giả một góc nhìn tổng thể về kinh tế trong đó có cách phân bổ tài nguyên, tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng, cũng như những thách thức và cơ hội trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Tác giả cũng đưa ra nhiều góc nhìn và quan điểm cả nhân về các vấn đề trong kinh tế.

Đánh giá

Đây là một cuốn sách bổ ích để người đọc hiểu rõ về kinh tế học. Tác giả giúp người đọc có thể dễ hiểu hơn các khái niệm phúc tạp, và giúp người đọc có một góc nhìn về kinh tế tác động đến cuộc sống xung quanh.

Cuốn sách không chỉ dành riêng cho những người học chuyên sâu về kinh tế mà còn dành cho tất cả mọi người quan tâm đến lĩnh vực này. Cẩm Nang Kinh Tế Học giúp người đọc có tư duy mới và phi truyền thống về kinh tế, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của nền kinh tế và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống và xã hội.

Chia sẻ bài viết này