Thành lập thành phố Cần Giuộc

11/08/2022
Mục Lục
Mục Lục

Thành lập thành phố Cần Giuộc Long An

Ngày 9/8/2022 xét theo đề nghị UBND huyện Cần Giuộc về việc chủ trương thực hiện các công việc đề triển khai phục vụ mục tiêu thành lập thành phố Cần Giuộc.

UBND Long An có kiến nghị như sau

UBND huyện Cần Giuộc khẩn trương thành lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung sau khi được phê duyệt nhiệm vụ theo quy định của luật quy hoạch đô thị

UBND huyện Cần Giuộc lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Cần Giuộc

Thành lập thành phố Cần Giuộc (2)
Thành lập thành phố Cần Giuộc

Sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc được phê duyệt, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị theo quy định. Xây dựng trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt

Thời hạn thực hiện dự kiến bắt đầu tư năm 2023

Nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách huyện, nguồn vốn hợp pháp khác,..

Xem thêm tin tức mới 

Chia sẻ bài viết này