Khu công nghiệp Tân Tập Long An

26/05/2022
Mục Lục
Mục Lục

Tổng quan khu công nghiệp Tân Tập Long An

Khu công nghiệp Tân Tập Long An
Khu công nghiệp Tân Tập Long An

Theo đó, công ty cổ phần đầu tư phát triển Long An được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Tân Tập Long An

Tổng quy mô dự án lên đến 654ha trên địa bản Cần Giuộc tỉnh Long An. Xem thêm vị trí  Goole Map

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến lên đến 9.910,7 tỷ đồng trong đó cơ cấu vồn bao gồm

  • Vốn chủ đầu tư 1.486,6 tỷ đồng  
  • Vốn huy động 8.424,1 tỷ đồng

Thời hạn giao đất từ ngày 18/03/2022. Thời hạn triển khai dự án không vượt quá 60 tháng kể từ ngày nhà nước giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm

ảnh minh hoa khu công nghiệp
ảnh minh hoa khu công nghiệp

UBND tỉnh Long An chỉ đạo chủ đầu tư chia dự án thành nhiều gia đoạn nhỏ để thực hiện. Mỗi giai đoạn không vượt 500ha. Chỉ thực hiện giai đoạn tiếp theo khi đã lấp đầy 60% giai đoạn trước đó

Dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự theo kết quả đánh giá tát động môi trường  
Chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án khi đã thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm tin tức mới  

Chia sẻ bài viết này