Nghị quyết triển khai xây dựng Vành Đai 3

19/08/2022
Mục Lục
Mục Lục

Nghị quyết triển khai xây dựng Vành Đai 3

Ngày 15/8/2022 vừa qua chính phủ vừa ban hành nghị quyết triển khai xây dựng Vành Đai 3

Theo văn bản đề ra chi tiết các hạn mục cần thực hiện như thẩm định, bàn giao mặt bằng, lên thiết kế kỹ thuật, dự toán, nhà thầu xây dựng

Theo văn bản thì ngày dự kiến triển khai thi công vào 30/6/2023 và thời gian hoàn thành thi công là 36 tháng

Nghi-quyet-trien-khai-xay-dung-Vanh-Dai-3
Nghi-quyet-trien-khai-xay-dung-duong-Vanh-Dai-32
Nghi-quyet-trien-khai-xay-dung-duong-Vanh-Dai-31
Nghi-quyet-trien-khai-xay-dung-duong-Vanh-Dai-3

Các thành phần triển khai tuyền tuyến đường địa chi làm 8 thành phần trong đó chia làm 4 cơ quan chủ quản bảo gồm UBND TPHCM, UBND Đồng Nai, UBND Bình Dương, UBND Long An

Qua đó UBND TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, tuyệt đối không xảy ra tiêu cực lãng phí gây thất thoát nhà nước

Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nguồn vốn, bồi thường tái định cư cho ngưòi dân và bám sát mục tiêu để đưa dự án về đích đứng tiến độ

Xem thêm tin tức mới  

Chia sẻ bài viết này