Điều chỉnh giá đất bồi thường TPHCM 2022

20/08/2022
Mục Lục
Mục Lục

Điều chỉnh giá đất bồi thường TPHCM 2022

Giá đất bồi thường cho đất nông nghiệp ở TPHCM. Giá đền bù gấp 35 lần và hệ số K đều được thay đổi theo hằng năm.

Hệ số điều chính giá đất quy định đối với đất ở và đất phi nông nghiệp. Đối với đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất nhà ở liền kề

Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-TPHCM-2022
Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-TPHCM2Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-TPHCM1
Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-TPHCM

Còn đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì chia làm 4 vị trí

  • Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường
  • Vị trí 2: tiếp giáp mặt tiền hẻm rộng từ 5m trở lên giá bằng 0,5 của vị trí 1
  • Vị trí 3: tiếp giáp mặt tiền hẻm rộng từ 3 - 5m giá bằng 0,8 của vị trí 2
  • Vị trí 4: khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3

Chia sẻ bài viết này