YUKATA Bảo Lộc

Tổng quan dự án

Tên dự án: Yukata Bảo Lộc
Vị trí dự án: Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Chủ đầu tư: We Group
Quy mô dự án: chỉ 25 sản phẩm

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7