THE TROPICANA GARDEN Bảo Lộc

Tổng quan dự án

Tên dự án: The Tropicana Garden
Vị trí: B'Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Quy mô dự án: 2,9ha
Cơ cấu sản phẩm: 93 lô đất biệt thự vườn Sinh Thái

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7