THE LEAF TOWN Bảo Lộc

Tổng quan dự án

Tên dự án: The Leaf Town
Vị trí: xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Số lượng sản phẩm: 68 sản phẩm
Cơ cấu sản phẩm: 250 - 300 - 350 - 600m2

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7