The 5Way Phú Quốc

Thông tin Life Concepts Phú Quốc

Tên dự án:

Life Concepts

Vị trí dự án:

Bắc Đảo, Gành Dầu, TP Phú Quốc – thuộc Grand World

Chủ đầu tư:

công ty New Vision

Tổng quy mô:

85ha

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7