Nhà ở xã hội New Lavida

Thông tin dự án

Tên dự án:

New Lavida

Vị trí:

TL743C, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Lê Phong Group

Đơn vị xây dựng:

công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng (CBM)

Liên hệ:Logo điện thoại0797.015.015

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7