NAM BAN Villas Lâm Đồng

Tổng quan dự án

Tên dự án: Nam Ban Villas
Vị trí dự án: Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư:LM Investment
Đơn vị phát triển: Sapro

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7