Lộc Tân ATP Village (làng Oom)

Thông tin Lộc Tân ATP Village

- Tên dự án:

ATP Village ( Làng Oom)

- Vị Trí:

Thôn 5 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

- Tổng diện tích đất:

hơn 13ha, đang triển khai giai đoạn 1 hơn 6ha

- Quỹ đất tiện ích:

2ha

- Liên hệ:Logo điện thoại090.398.1314

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7