Khu đô thị Bình An Đức Hòa

Tổng quan dự án

Tên dự án: Khu đô thị Bình An Đức Hòa
Tổng quy mô:dự kiến 10.000 căn hộ
Giá dự kiến:700 – 800tr/căn
Thời gian triển khai: dự kiến quý 03/2022

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7