Ixora Hồ Tràm By Fusion

Thông tin dự án Ixora Hồ Tràm

Tên dự án:

Ixora Hồ Tràm

Vị trí:

Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

công ty TNHH dự án Hồ Tràm

Tư vấn thiết kế:

công ty TNHH Acons

Liên hệ:Logo điện thoại0797.015.015

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7