Dự án Suntec City Long An

Tổng quan dự án

Tên dự án: Suntec City
Vị trí dự án: Đức Hòa, Long An
Đơn vị phát triển dự án:Novaland
Quy mô dự án:1000ha. Dư kiến 10.000 căn

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7