Dự án THE PINE HILLS – Phân khu BIBURY

Tổng quan dự án

Tên dự án: The Pine Hills
Vị trí dự án: xã Lộc An, Bảo Lâm, Bảo Lộc
Đơn vị phát triển: Mega Holdings
Quy mô: 30ha

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7