Dự án PARAGON Đại Phước

Tổng quan dự án

Tên dự án: Khu đô thị Nam Long Đại Phước (Paragon Đại Phước)
Quy mô: 45,5ha, gồm 677 sản phẩm
Vị trí: phân khu 8, cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Nam Long Group & Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản)

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7