Dự án PARAGON Đại Phước

Thông tin dự án Paragon Đại Phước

Tên dự án:

Khu đô thị Nam Long Đại Phước (Paragon Đại Phước)

- Quy mô:

45,5ha, gồm 677 sản phẩm

- Vị trí:

phân khu 8, cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Chủ đầu tư:

Nam Long Group & Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản)

- Liên hệ:Logo điện thoại090.398.1314

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7