Dự án NovaWorld Đà Lạt

Tổng quan dự án

Tên dự án: NovaWorld Đà Lạt
Chủ đầu tư:NovaLand
Quy mô:650ha trong đó 183ha diện tích mặt nước bao gồm 1600 sản phẩm
Vị trí dự án: Hòn Đạ Ròn, Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7

Danh mục: ,