Dự án LA MELODIE Bảo lộc

Tổng quan dự án

Tên dự án:
La Melodie
Vị trí: xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc Lâm Đồng
Loại hình sản phẩm: đất nền nhà vườn, biệt thự vườn
Cơ cấu sản phẩm: 1.000 sản phẩm đợt 1 triển khai 137 nền đất

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7