Dự án La Celia City Bảo Ninh

Thông tin dự án La Celia City

Tên dự án:

La Celia City

Vị trí: B

Bảo Ninh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

Chủ đầu tư:

Mekong Group

Đơn vị thiết kế:

CDC, DK, LAUD

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7