Dự án GRAND MARK Nha Trang

Tổng quan dự án

Tên dự án: Grand Mark
Vị trí: 16 đường Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Dương Nha Trang
Đơn vị phát triển: Hưng Thịnh

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7