Dự án DA NAUR Villas Homestay

Tổng quan dự án

Tên dự án: Da Naur
Vị trí dự án: Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Đơn vị phát triển: công ty Thiên Phúc DIC
Quy mô: 5ha

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7