Dự án BẢO LỘC NEW CENTRAL

Tổng quan dự án

Tên dự án:Bảo Lộc New Central
Vị trí dự án: Tại thôn 14, Đam B'ri, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
Tổng quy mô: 2ha
Số lượng sản phẩm: 21 nền

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7