Dự án BẢO LỘC CAPITAL

Tổng quan dự án

Tên dự án: Bảo Lộc Capital
Chủ đầu tư: công ty cổ phần xây dựng phát triển Đông Đô 1 - Bộ Quốc Phòng
Vị trí: quốc lộ 20, P Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.
Quy mô: 60ha

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7