Dự án ANGEL ISLAND Nhơn Trạch

Tổng quan dự án

Tên dự án: Angel Island
Vị trí: Cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển địa ốc Sông Tiên
Đơn vị thiết kế kiến trúc: Van Aelst – Nguyen & Partners

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7