DRAGON PEARL Đức Hòa

Tổng quan dự án

Tên dự án: Dragon Pearl
Vị trí: đường tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa tỉnh Long An
Chủ đầu tư: tập đoàn Cầu Xanh
Quy Mô: 48ha

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7